Η Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008, με αρχικό σκοπό την αναβίωση και διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας φακής στο Βόιο, στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Σήμερα οι λειτουργίες της επιχείρησης, χτίζοντας στην επιτυχία του αρχικού project, αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και διανομή οσπρίων που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή.Το πάθος για την ορεινή και γόνιμη γη του Βοΐου και η “σωστή” καλλιέργεια της, μας οδήγησε στη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας οσπρίων, στην οποία οι συμβεβλημένοι αγρότες, έχοντας λάβει τη σωστή καθοδήγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, συγκεντρώνουν την παραγωγή τους.

Στόχος μας είναι η προσφορά οσπρίων κορυφαίας ποιότητας με υψηλή γευστική και διατροφική αξία, διασφαλίζοντας ότι:

Είναι απόλυτα ασφαλή προς κατανάλωση

Έχουν παραχθεί με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας απασχολείται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο εργασιακό περιβάλλον, έχοντας σαν στόχο την καθοδήγηση των παραγωγών ώστε να πάρουν το μέγιστο από τη γη και την καλλιέργεια της

Οι συμβεβλημένοι αγρότες εκπαιδεύονται συνεχώς απολαμβάνοντας πλήρη γεωτεχνική υποστήριξη, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υψηλές τιμές για τα προϊόντα τους, με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας οσπρίων

Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας