Λίγα Λόγια

Η εταιρεία «TRADIFRESH» δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Αντίγονο του νομού Φλώρινας και εδρεύει στο Αμύνταιο. Εφαλτήριο για την ίδρυση της αποτέλεσε η ενασχόληση του Ιωάννη Τσακιρίδη με την καλλιέργεια των εκτάσεων της οικογένειας από νεαρή ηλικία και η πολύτιμη γνώση την οποία έχει αποκτήσει παράλληλα με τις σπουδές του στην διοίκηση επιχειρήσεων ώστε να παντρέψει και να μετατρέψει όλο αυτό τον πλούτο γνώσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σε επιχειρηματκή ενασχόληση του δευτερογενούς τομέα.

Η ιδέα ίδρυσης της γεννήθηκε δυο χρόνια πριν, μετά την ανάγκη που δημιουργήθηκε για αξιοποίηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων αυτού του ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος του νομού Φλώρινας ώστε να λάβει την αξία που του αρμόζει έπειτα από πολλές δεκαετίες και παράλληλα να αναγνωριστεί από το καταναλωτικό κοινό, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ως ένα προϊόν ιδιαίτερο στην γεύση και στα αρώματα αλλά και χρήσιμο σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.

Η «TRADIFRESH» ασχολείται με την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία στον κλάδο του τροφίμου και ειδικότερα με την πιπεριά Φλωρίνης σε διάφορες γεύσεις και συνθέσεις.

Το όραμα

Το όραμα της «TRADIFRESH» ακόμα και από την στιγμή της γέννησης της ως ιδέα, είναι να αποτελεί έναν οικονομικά εύρωστο και δυναμικό οργανισμό μέσα από την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές αλλά και την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προσδοκώντας σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την δημιουργία αξίας τόσο για την εταιρεία όσο και τους καταναλωτές και παραγωγούς οδηγώντας προς μια κατεύθυνση συνεχούς ανάπτυξης, δημιουργίας και ευημερίας.

Η Αποστολή

Η αποστολή μας είναι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες της μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε όλο το μήκος, από την παραγωγή μέχρι την αποθήκευση και προώθηση του τελικού προϊόντος, και την προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη. Το ήθος, το πάθος, η ειλικρίνεια και η τήρηση των υποσχέσεων μας, θα σταθούν αρωγοί για την επίτευξη αυτής της αποστολής