Τσίπουρο Θεσσαλίας Τοκαλή

Η εταιρεία ξεκίνησε  από το 1990 τη Βιολογική καλλιέργεια, εφαρμόζοντας νέες καλλιεργητικές μεθόδους όπως είναι η βιολογική καταπολέμηση ασθενειών, πυκνές φυτεύσεις, λίπανση με πρόβια κοπριά, μηχανική καταστροφή των ζιζανίων κ.ά.

Επιλέξανε τη βιολογική Αμπελουργία, για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς για προστασία από τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα των μελών της οικογένειάς μας, τα οποία συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το Αμπέλι, με την απαραίτητη καλλιεργητική εμπειρία και την κατάλληλη επιστημονική γνώση είναι εύκολο να καλλιεργηθεί με βιολογικές μεθόδους.

Κατόπιν, το μεράκι, με τη βιολογική Αμπελουργία, εκτιμούνταν ιδιαίτερα από τους καταναλωτές, οι οποίοι, ώθησαν να επιχειρήσουν την μεταποίηση των σταφυλιών τους σε κρασί και τσίπουρο ώστε να τους προσφέρει στον καταναλωτή ένα προϊόν το οποίο να είναι ασφαλές και ποιοτικά «ξεχωριστό» από τα συνηθισμένα συμβατικά προϊόντα της αγοράς.

Με βάση αυτές τις αρχές ξεκινήσανε  και με τις ίδιες αρχές πορεύονται και σήμερα.