Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ellideli.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του ellideli.gr δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το ellideli.gr χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS / SSL.

Το ellideli.gr συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.