Κερκίνης Γη

Η “Κερκίνης Γη” είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας Κερκίνης Γη Κοιν. Σ. Επ.

Το 2013 έγινε το ξεκίνημα, όταν μια ομάδα βιοκαλλιεργητών στην περιοχής της Κερκίνης Σερρών, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο για την παραγωγή μας, μεταποιώντας, τυποποιώντας και διανέμοντας οι ίδιοι τα προϊόντα μας. Το 2014 ολοκληρώθηκε και το σύγχρονο εργαστήριο μας, το όποιο πιστοποιείται βιολογικά σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργήσαμε μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων που βασίζονται στην Βιολογική Αρώνια στο Βιολογικό Δίκοκκο σιτάρι και σε μοναδικά προϊόντα της περιοχής της Κερκίνης όπως το Βουβαλίσιο γάλα. Η Κερκίνης Γη Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα , παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργήσαμε μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων που βασίζονται στην Αρώνια και το Δίκοκκο σιτάρι και να κατακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς σε αυτές τις πρώτες ύλες.